numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony – nr DKA.260.22.2020.DD na Robotę budowlaną pn. „Przebudowa poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na biura w budynku użyteczności publicznej na działce nr 153/1 w obrębie Ratowice, jednostce ewidencyjnej Czernica„

Przetarg nieograniczony – nr DKA.260.26.2020.DD na Usługę pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gm. Czernica oraz modernizacji tranzytowego układu tłocznego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami “

Zapytanie ofertowe – DKA.260.21.2020.BG/MG w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej  na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gm. Czernica oraz modernizacja tranzytowego układu tłocznego.

Zapytanie ofertowe – DKA.260.20.2020.MG z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych , na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i projektu wykonawczego – konstrukcyjnego sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci.

Zapytanie ofertowe – DKA.260.19.2020.MD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Analiza techniczno-ekonomiczna oraz wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków dla obszaru gminy Czernica, pow. wrocławski.

 

Zapytanie ofertowe na „Dostawę Samochodu Opel Combo Cargo Załogowy XL 1.5 Diesel w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Zapytanie ofertowe – wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży mienia ruchomego- ciągnika rolniczego URSUS, model C360

Zapytanie ofertowe DKA.260.14.2020.DD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia “Wykonanie otworu rozpoznawczego nr 1Nm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o w miejscowości Nadolice Małe, dz. nr 39/4 – zgodnie z projektem robót geologicznych (załącznik nr 1 i załącznik nr2)”.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest dokonanie rozpoznania rynku dla potrzeb ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz uzyskanie wiedzy na temat proponowanych rozwiązań technicznych i kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje ZGK Czernica Sp.zo.o do wyboru oferty i do zawarcia umowy na realizację zamówienia, a złożone oferty będą wykorzystane do oszacowania wartości zamówienia.

Przetarg nr 606652-N-2019 na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w PINB w powiecie wrocławskim.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.8.2019.DD  w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z placami dojazdowymi oraz zbiornikiem na odpady na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.6.2019.MD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę sieci wodociągowej w Kamieńcu Wrocławskim w ul. Kolejowej.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.7.2019.WP  na wykonanie zbiornika żelbetowego na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.

Ogłoszenie nr DKA.260.3.2019.DD o sprzedaży używanego samochodu ciężarowego marki KIA, model K2500-kontener.

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

nr ogłoszenia 528815-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.1.2019.DD na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.