numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Zamówienia publiczne - archiwum

Przetarg nr DKA.260.12.2019.DD na roboty budowlane pn. „Budowa budynku garażowego, wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z rozbiórką istniejącego budynku garażowego, na działce na 197/1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.

Przetarg nr 606652-N-2019 na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w PINB w powiecie wrocławskim.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.8.2019.DD  w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z placami dojazdowymi oraz zbiornikiem na odpady na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.6.2019.MD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę sieci wodociągowej w Kamieńcu Wrocławskim w ul. Kolejowej.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.7.2019.WP  na wykonanie zbiornika żelbetowego na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.

Ogłoszenie nr DKA.260.3.2019.DD o sprzedaży używanego samochodu ciężarowego marki KIA, model K2500-kontener.

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

nr ogłoszenia 528815-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.1.2019.DD na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.16.2018.DD  z dnia 16.05.2018 r. w celu wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę sieci.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.12.2018.DD  z dnia 25.04.2018 r. w celu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego dwóch metalowych zbiorników wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich – powłoka zewnętrzna.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.13.2018.DD  z dnia 07.05.2018 r. w celu wykonania wymiany studni kanalizacyjnej w Nadolicach Małych przy ul. Zielonej.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.9.1.2018.DD  z dnia 13.04.2018 r. w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną i pompowania ścieków – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.10.2018.DD  z dnia 12.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami do budowy budynków garażowych oraz zbiornika na odpady.