numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników:

100% udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. posiada Gmina Czernica reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez:

♦ Włodzimierza Chlebosza – Wójta Gminy Czernica

2. Zarząd Spółki:

Adam Drzazga – Prezes Zarządu

Prokurent: Ewa Walków

3. Rada Nadzorcza:

Krzysztof Paliwoda– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ilona Czupta – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Iwan – Członek