numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Lista firm świadczących usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Czernica