numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Taryfa opłat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., która obowiązuje przez 3 lata.

W związku z powyższym z dniem 03.01.2022r. obowiązywać będzie nowa stawka taryfowa dla świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. usług.

 

Taryfy za dostawę wody  obowiązujące na terenie gminy Czernica
od dnia 3 stycznia 2022 r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

Jednostka miary

GRUPA 1
Gospodarstwa domowe korzystające z e-faktury

cena za dostarczoną wodę

3,55

3,84

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,66

2,88

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 2
Gospodarstwa domowe korzystające z poczty tradycyjnej

cena za dostarczoną wodę

3,55

3,84

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

3,02

3,27

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 3
Pozostali odbiorcy korzystający z e-faktury

cena za dostarczoną wodę

3,55

3,84

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,66

2,88

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 4
Pozostali odbiorcy korzystający z poczty tradycyjnej

cena za dostarczoną wodę

3,55

3,84

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

3,02

3,27

zł / odbiorcę / m-c

Taryfy za odprowadzanie ścieków  obowiązujące na terenie gminy Czernica
od dnia 3 stycznia 2022 r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto    
z VAT 8%

Jednostka miary

GRUPA 1
Gospodarstwa domowe

cena za odprowadzone ścieki

10,83

11,70

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,56

2,77

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 2 
Pozostali odbiorcy

cena za odprowadzone ścieki

10,83

11,70

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,56

2,77

zł / odbiorcę / m-c


DECYZJA – WODY POLSKIE

Cennik usług ZGK Czernica Sp. z o.o.

 L.P. Rodzaj usługi Cena netto [zł] Jednostka
1

Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych
od ZGK Czernica Sp. z o.o.:
  średnica wodomierza dn 15-20

–  średnica wodomierza powyżej dn 20

160,00 

-wycena indywidualna

usł.
2Plombowanie lub rozplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika z przyczyn niezależnych od
ZGK Czernica Sp. z o.o.
70,00usł.
3

Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym:

-średnica do dn25

– średnica powyżej dn25

80,00

-wycena indywidualna

usł.
4Demontaż wodomierza głównego na zlecenie odbiorcy usług80,00usł.
5Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług (dotyczy klientów posiadających zasuwki na przyłączach)100,00usł.
6Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych300,00usł.
7

Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, z koniecznością prowadzenia prac ziemnych : 
– bez odtworzenia nawierzchni

– z odtworzeniem nawierzchni

1300,00

-wycena indywidualna

usł.
8 Praca ciągnika z przyczepą 1)  110,00 godz.
9 Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub płozową 1) 120,00 godz.
10 Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1) 130,00godz.
11 Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1) 120,00 godz.
12 Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3 1) 120,00 godz.
13 Praca koparko-spycharki 1) 130,00 godz.
 14

 Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną samochodem z funkcją odzysku wody z zagospodarowaniem odpadów1)   

– usługa wykonywana po godz. 15 i w dni wolne od pracy

Uwaga: brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących o stronie klienta skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 150 zł

500 zł

wzrost stawki o 50%

 

 godz.
15 Praca samochodu z zabudową asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania przykanalików 1) 200,00 godz.
16 Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1) 180,00 godz.
17 Usługa transportowa samochodem typu furgon 10,00  km
18 Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Czernica 2) 16,66 m3
19 Usługa koszenia kosami spalinowymi bez zbierania trawy – 1 pracownik 25,00 godz.
20 Usługa koszenia kosiarkami spalinowymi z mulczowaniem 30,00godz. 
21 kontrola kanalizacji sanitarnej za pomocą agregatu dymotwórczego 3) 180,00 godz.
22 Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej 4) 260,00 usł.
23

Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan/ zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż):

– format do A3

– format niestandardowy

 

80,00

120,00

1 arkusz

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Uwaga:  Pozycje 1-22 uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.

Objaśnienia: 

1)     opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,
2)     przy ilości mniejszej niż 4m3, opłata będzie liczona jak za 4m3
3)
     praca urządzenia możliwa przy temperaturze powietrza powyżej 5°C.
4)     po stronie Inwestora materiał (siodło zgodne z warunkami tech.) oraz wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu.   

Opłaty - cmentarz

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.117.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 14 grudnia 2021 r. zostają wprowadzone nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 0050.117.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie ustalenia wysokości opłat

Zarządzenie nr 0050.118.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.117.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2021 r