numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Biuro
ZGK Czernica Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 111
55-003 Ratowice

Biuro podawcze:

pok. 1.05

Prezes Zarządu:

pok. 1.01

Główny Księgowy:

pok. 1.07

Specj. ds. księgowości:

pok. 1.07

Rozliczenia i umowy wg miejscowości : Dobrzykowice, Jeszkowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Ratowice, Wojnowice

 

 

pok. 1.08

Rozliczenia i umowy wg miejscowości :  Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Czernica, Gajków, Kamieniec Wrocławski, Krzyków, Łany

 

 

pok. 1.08

Zamówienia publiczne:

pok. 2.03

Windykacja i należności:

pok. 1.09

Kadry:

pok. 1.04

Dział Uzgodnień i Gospodarki Wodomierzowej:

 

pok. 1.02

Kierownik działu uzgodnień i gospodarki wodomierzowej:

 

pok. 1.02

Kierownik ds. wodociągów:

pok. 1.03

Kierownik ds. kanalizacji:

pok. 1.03

Dział Inwestycji:

pok. 2.01

Cmentarz Komunalny:
 – Kamieniec Wrocławski
 – Wojnowice

Formularz kontaktowy

Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków

ul. Strachocińska 4
55-002 Kamieniec Wrocławski

Stacja Uzdatniania Wody

ul. Rzeczna 13
55-003 Nadolice Wielkie