numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Przyłączenie do sieci

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej należy:

  1. Uzyskać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
  2. Zlecić wykonanie projektu przyłączy, projektantowi z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych.
  3. Złożyć wniosek do ZGK Czernica Sp. z o.o. o uzgodnienie projektu przyłączy.
  4. Uzgodnić projekt we wszystkich właściwych instytucjach oraz z właścicielami gruntów, przez które przebiegają przyłącza.
  5. Uzyskać pozwolenie na budowę budynku wraz z przyłączami lub zgłoszenie przystąpienia do robót polegających na budowie przyłączy w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu lub zawiadomienie ZGK Czernica Sp. z o.o. o terminie wykonania przyłączy.
  6. Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (dotyczy drogi publicznej).
  7. Zlecić geodecie wykonanie mapy powykonawczej przyłączy.
  8. Uzyskać protokół odbioru drogi gminnej – jeśli dotyczy.
  9. Złożyć wniosek o odbiór przyłączy i wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków, do tutejszego Zakładu.

Projekt i wykonawstwo przyłączy wodociągowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oraz zgodnie
z  „Wytycznymi do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”  obowiązującymi na terenie gminy Czernica. 

Wytyczne…” znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Schematy montażowe