numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

E-FAKTURA

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, a także mając na celu troskę o środowisko naturalne, zachęca Państwa do korzystania z elektronicznej formy faktury za usługi świadczone przez nasz Zakład.

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną. 

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez Urzędy Skarbowe. 

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem: 

  • Internetowego Biura Obsługi Klienta
    lub
  • adresu e-mail wskazanego przez Klienta 

Wybór e-faktury to następujące korzyści: 

  • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
  • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
  • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
  • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
  • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
  • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego

Aby skorzystać z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej należy pobrać druk 
akceptacji e-faktury i przesłać podpisany skan na adres biuro@zgkczernica.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby ZGK Czernica Sp. z o.o.
 

Regulamin usługi  e-faktura  i wnioski o akceptację, zmianę danych, bądź wycofanie usługi można pobrać w zakładce „Do pobrania

This page is Better Bigger Faster