numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o. w Ratowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę informatyczną ZGK Czernica Sp. z o.o. w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 na 2024 rok.

Oferta

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Klauzula RODO

UWAGA – zmiana terminu składania ofert