numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

pn. „Budowa budynku garażowego, wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z rozbiórką istniejącego budynku garażowego na dz. nr 197/1, obręb Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica”

SIWZ-część I

Wzór umowy – część II