numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

WYMIANA WODOMIERZY na terenie gminy Czernica

ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, od 20.02.2023r. rozpoczęła się 2-ga tura wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z możliwością zdalnego odczytu, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wymiana na terenie miejscowości Kamieniec Wrocławski, Gajków, Jeszkowice, Czernica, Ratowice  kontynuowana jest przez firmę PPJ INSTAL Piotr Bęczarski i jest BEZPŁATNA.

Wszyscy instalatorzy posiadają legitymacje służbowe oraz pisemne pełnomocnictwa Prezesa ZGK Czernica Sp. z o.o.

Zwracamy się o przychylność i wyrozumiałość z Państwa strony oraz udostępnienie miejsc celem wymiany wodomierza.