numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

WYMIANA WODOMIERZY na terenie gminy Czernica.

ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że zakończyła się 2-ga tura wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z możliwością zdalnego odczytu, realizowanych przez firmę PPJ Instal Piotr Bęczarski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dalsza wymiana wodomierzy realizowana będzie sukcesywnie przez ZGK Czernica Sp. z o.o.

Dziękujemy za przychylność i wyrozumiałość z Państwa strony.