numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

W związku z realizacją programu pn. ’’Wdrożenie e-usług na terenie   gminy Czernica przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.” wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że nastąpiła zmiana okresu rozliczeniowego z tytułu świadczonych przez nas usług
z trzymiesięcznego na jednomiesięczny.

W związku z powyższym, w celu uwzględniania zużycia wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach, prosimy o podawanie stanu wodomierzy (podliczników)  zgodnie z poniższym harmonogramem :

– Nadolice Wielkie do 5 dnia każdego miesiąca ;

-Chrząstawa Mała do 8 dnia każdego miesiąca ;

-Chrząstawa Wielka do 13 dnia każdego miesiąca ;

-Nadolice Małe do 17 dnia każdego miesiąca ;

-Krzyków do 21 dnia każdego miesiąca ;

-Dobrzykowice do 25 dnia każdego miesiąca

Stany wodomierzy można podawać telefonicznie, e-mailem oraz przez stronę internetową.

Brak informacji w powyżej ustalonych terminach, spowoduje uwzględnienie zużycia dopiero
w kolejnym miesiącu.