numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica
Sp. z o.o. polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

Więcej informacji w zakładce „Strefa Klienta”- E-FAKTURA.