numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Apel do mieszkańców!

ZGK Czernica Sp. z o.o. apeluje do mieszkańców o racjonalne zużycie wody i wzywa do powstrzymywania się od podlewania zieleni i napełniania basenów (które nie są częścią celów socjalno-bytowych), aby utrzymać prawidłowe parametry techniczne dostawy wody na cele socjalno-bytowe mieszkańców i zabezpieczenia ppoż. miejscowości z sieci wodociągowej.

Przeciętne zużycie na 1 dom wynosi ok. 0,5 m3/dobę. W okresach letnich odnotowujemy wzrost średnio na poziomie od 4 m3/d do nawet 35 m3/d na 1 dom!! Są to wartości odczytane z wodomierzy.

Źródła wody w gminie Czernica (ujęć głębinowych oraz z sieci MPWiK we Wrocławiu) są ograniczone. Proces uzdatniania wody surowej i konieczności jej retencjonowania w zbiornikach wymaga czasu – stąd też nie ma „dobrej pory” w ciągu dnia i nocy na używanie wody z sieci do innych celów niż socjalno-bytowe.

Niedostosowanie się do zaleceń może grozić znacznym obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej, a nawet czasowym BRAKIEM WODY w sieci.

Podlewanie zieleni w przydomowych ogrodach stanowi odrębną grupę odbiorców i odrębny cel, dla którego ZGK Czernica nie wydało warunków przyłączenia z powodów technicznych.

Wzywamy do korzystania z wody uzdatnionej rozważnie i odpowiedzialnie. Woda to nasze wspólne dobro!