numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

21.12.2023 r. AKTUALIZACJA – USTERKA CENTRALNEGO WĘZŁA PRZESYŁU ŚCIEKÓW W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM NAPRAWIONA

Obszar wyłączenia
Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. informuje, że usterka na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim została naprawiona.
Stacja zlewcza jest CZYNNA dla samochodów asenizacyjnych.