numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy w miejscowości: DOBRZYKOWICE.

Przypominamy również, iż firma PPJ Instal Piotr Bęczarski wymienia wodomierze główne na zlecenie ZGK Czernica Sp. z o.o. – BEZPŁATNIE.

W przypadku niesprawnych zaworów przed wodomierzami, wymiana jest niemożliwa. Wówczas powinni Państwo na własny koszt usunąć usterkę.

Jednocześnie informujemy, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nastąpiła zmiana okresu rozliczeniowego z tytułu świadczonych przez nas usług z trzymiesięcznego na jednomiesięczny.

W związku z powyższym, mieszkańcy którzy posiadają dodatkowy wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej tzw. podliczniki, zobowiązani są do samodzielnego podawania ich stanu, do każdego 25-go dnia miesiąca. Stany wodomierzy można podawać telefonicznie, e-mailem oraz przez stronę internetową.

Brak informacji w powyżej ustalonym terminie, spowoduje uwzględnienie zużycia dopiero w kolejnym miesiącu.