numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Ze względu na występowanie ujemnych temperatur, Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. przypomina o konieczności zabezpieczania wodomierzy (wraz z zaworami) przed zamarznięciem. Niska temperatura może uszkodzić wodomierz, zwłaszcza gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy, studni wodomierzowej bądź niezamieszkałym/ nieogrzewanym budynku. W wyniku awarii wodomierza głównego lub podlicznika może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. W przypadku wystąpienia awarii należy niezwłocznie powiadomić ZGK.