numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Uwaga!!!

ZGK Czernica Sp. z o. o. odnotowuje w ostatnich dwóch tygodniach ponadnormatywne pobory wody z naszych ujęć. Wzrost poboru wody w stosunku do poprzednich tygodni sięga blisko 100% dobowej produkcji.

Jest to efekt używania wody uzdatnionej z sieci gminnej do celów innych niż socjalno-bytowe.

Powoduje to obniżenie jakości świadczenia usług dla naszych Odbiorców poprzez obniżenie ciśnienia wody w sieci, a przede wszystkim i co najważniejsze, powoduje zmniejszenie naszych ograniczonych zasobów wody głębinowej, służących tylko do zaspokojenia celów socjalno-bytowych.

Przypominamy i apelujemy o niepodlewanie trawników i ogrodów wodą z sieci gminnej.