numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.117.2021
WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 14 grudnia 2021 r. zostają wprowadzone nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Czernica

Szczegóły w zakładce Strefa klienta/Taryfy i cenniki