numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że woda w gminnej sieci wodociągowej pochodzi z ujęć podziemnych w Nadolicach Wielkich – z pięciu studni głębinowych o głębokości do 100 m.

Są to wody trzeciorzędowe. Zbiorniki podziemne wód głębinowych odizolowane są warstwami nieprzepuszczalnymi gruntu. Wody głębinowe nie są zasilane wodami powierzchniowymi.

ZGK Czernica Sp. z o.o. przeprowadza regularne badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne jakości wody. Jakość wody jest również pod kontrolą SANEPID-u.

Woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna.