numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

W dniu 1 lutego 2022r. został otwarty cmentarz komunalny w Kamieńcu Wrocławskim. W wyniku realizacji I etapu tej inwestycji, stworzono możliwość do 1806 pochówków ziemnych na 12 polach grzebalnych oraz od 336 do 1344  (przy 4 urnach w niszy) pochówków urnowych w 8 kolumbariach. Wybudowano również parking na 35 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami; budynek gospodarczy z 3 toaletami, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami; kaplicę o powierzchni 78,8 m2; sieci wodociągowo-kanalizacyjne i energetyczne; odwodnienie terenu oraz aleje i wewnętrzną drogę z kostki brukowej. Dodatkowo na terenie umiejscowiono elementy małej architektury, w tym miejsce ceremonii, ławki kamienne oraz wykonano nasadzenia drzew.  Całość terenu została ogrodzona. Wartość robót budowlanych wyniosła 6.641 052 zł, a na wyposażenie obiektu wydano ponad 137 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu gminy. Cmentarzem będzie administrował Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.