Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na „Dostawę Samochodu Opel Combo Cargo Załogowy XL 1.5 Diesel w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Zapytanie ofertowe – wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży mienia ruchomego- ciągnika rolniczego URSUS, model C360

Zapytanie ofertowe DKA.260.14.2020.DD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia “Wykonanie otworu rozpoznawczego nr 1Nm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o w miejscowości Nadolice Małe, dz. nr 39/4 – zgodnie z projektem robót geologicznych (załącznik nr 1 i załącznik nr2)”.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest dokonanie rozpoznania rynku dla potrzeb ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz uzyskanie wiedzy na temat proponowanych rozwiązań technicznych i kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje ZGK Czernica Sp.zo.o do wyboru oferty i do zawarcia umowy na realizację zamówienia, a złożone oferty będą wykorzystane do oszacowania wartości zamówienia.

Przetarg nr DKA.260.12.2019.DD na roboty budowlane pn. “Budowa budynku garażowego, wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z rozbiórką istniejącego budynku garażowego, na działce na 197/1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.

Przetarg nr 606652-N-2019 na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w PINB w powiecie wrocławskim.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.8.2019.DD  w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z placami dojazdowymi oraz zbiornikiem na odpady na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.6.2019.MD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę sieci wodociągowej w Kamieńcu Wrocławskim w ul. Kolejowej.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.7.2019.WP  na wykonanie zbiornika żelbetowego na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.

Ogłoszenie nr DKA.260.3.2019.DD o sprzedaży używanego samochodu ciężarowego marki KIA, model K2500-kontener.

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

nr ogłoszenia 528815-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr DKA.260.1.2019.DD na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.